Miranda Strand

Digital analys och spårning

Satsa på analys av era digitala kanaler, för att förstå företagets nuläge och ge förutsättningarna för att bli ännu bättre imorgon!

Begreppet “Digital analys” låter mer komplicerat än det nödvändigtvis behöver vara. Kort och gott innebär digital analys att man tar vara på den data som finns, samlar in och sammanställer till något användbart. Kalla det vad du vill – digital analys, webbanalys, analys av sociala medier eller något annat. Med hjälp av analys kan vi förstå företaget och vårt erbjudande bättre! När jag som digital strateg genomför en analys, så är alltid målet att förenkla bilden av något som kan upplevas som komplex. Resultatet av en analys ska vara enkelt och tydligt.

Innan man kan börja fundera på hur en digital analys ska genomföras så behöver man se på vilken mätning man har i dagsläget. Har ni den infrastruktur och spårning på plats som krävs för att kunna ta välgrundade datadrivna beslut? Om svaret är nej, så kan jag hjälpa er att få ordning på den grundläggande spårning som gör att ni kommer igång.